Вирабхадрасана 2 — поза героя

Вирабхадрасана II — поза героя.