Вирабхадрасана 1 — поза героя

Вирабхадрасана 1 — поза героя.